Werkwijze

 

Hier volgt informatie over de werkwijze bij een kindercoachtraject en over de werkwijze bij een teken-en schildertraject.

 

KINDERCOACHTRAJECT

Kennismaking en aanmelden

 • Via het contactformulier, email of WhatsApp kun je contact opnemen om een telefonische kennismaking te plannen.

 • Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos (max 20 min). Je kunt dan kort je hulpvraag toelichten. Ik zal ook mijn werkwijze nader toelichten. Samen bekijken we of een traject bij Kindercoach Fanny passend is voor jullie. Voor een aanmelding is het noodzakelijk dat beide ouders met gezag schriftelijk toestemming geven. 

Intakegesprek

 • Als je besluit om aan te melden, plannen we een intakegesprek. (45 -60 min). Dat is alleen met de ouders, dus zonder kind.

 • In het intakegesprek verhelderen we samen het probleem/de zorgen, de wensen en verwachtingen. We stellen gezamenlijk een hulpvraag en doel vast. We spreken het vervolg van het traject af.

Traject

 • Sessies met het kind (60 min), soms ook samen met de ouder. Per situatie kan dit verschillend zijn. Afhankelijk van de situatie kan ook een korte terugkoppeling per email plaatsvinden.

 • Indien het nodig is om tussentijds een evaluatiegesprek te plannen, zullen we dit onderling bespreken.
 • Het is per traject verschillend hoeveel sessies er nodig zijn. Soms zijn enkele sessies al voldoende, maar het kan ook zijn dat er  meerdere sessies nodig zijn.

Afsluiting:

 • Elk traject heeft een evaluatiegesprek met de ouders.

 

Aanvullende belangrijke informatie:

 • ‚ÄčIk zal al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit inzetten. Dit is echter nooit een garantie voor het behalen van de doelen. Daar heb je zelf als ouder ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in. Soms kan de conclusie zijn, dat het beter is je kind door te verwijzen. 

 • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat ik geen overleg heb met ex-partners, (vanzelfsprekend kunnen jullie wel samen naar een gesprek komen), scholen, artsen en anderen. Zo nodig ondersteun ik jou en je kind in het voorbereiden van gesprekken met derden. Wel is het mogelijk om een verslag te maken van mijn bevindingen.

 

TEKEN-SCHILDERTRAJECT

Kennismaking en aanmelden

 • Via app, email of het contactformulier kun je contact opnemen om een telefonische kennismaking te plannen.

 • Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos (max 20 min). Je kunt dan kort toelichten waarom je denkt aan een teken-schildertraject voor je kind en wat eventueel bijzonderheden zijn. Ik zal ook mijn werkwijze nader toelichten. Samen kunnen we bekijken of een teken-schildertraject passend is bij je kind. Voor een aanmelding is het noodzakelijk dat beide ouders met gezag schriftelijk toestemming geven. Een intakegesprek is in principe niet nodig, omdat ik vooral aan de slag ga met wat ik zelf bij het kind zie en vanuit het kind hoor, n.a.v. de tekeningen. Jouw informatie over je kind neem ik wel mee in mijn achterhoofd. 

Sessies met kind

 • 5 teken-schildersessies met het kind (60 min). (Met name tekenen, schilderen en  soms kies ik voor plakken, scheuren, collage maken. Ik 'lees' de tekeningen en maak op maat n.a.v. elke tekening een vervolgopdracht voor de volgende keer, zodat het kind in zijn/haar eigen ontwikkeling en verhaal steeds een stapje verder komt, meer van zichzelf laat zien.  Het tekenen is een creatief middel om het kind zich te laten uiten, de fantasie te prikkelen, zelfvertrouwen te vergroten. De tekeningen houd ik in mijn bezit tot de laatste sessie.
 • Bij de laatste sessie krijgt het kind de tekeningen mee. 

Afsluiting

 • Een afsluitende afspraak met jou als ouder waarin ik toelicht wat we hebben gedaan en welke ontwikkeling ik heb gezien bij het kind, met eventueel tips voor jou als ouder. (30 min). Dit kan face to face of telefonisch.