Welke hulp bied ik als kindercoach?

Als kindercoach bied ik hulp aan kinderen en ouders als er een vraag is over opvoeding, gedrag of ontwikkeling van een kind. Het kan zijn dat je kind een moeilijke periode doormaakt, of juist moeite heeft met bepaalde emoties. 

Ik kan als kindercoach helpen bij het omgaan met gevoelens of het vergroten van bepaalde vaardigheden waardoor je kind weer lekkerder in zijn vel zit.

De hulp is praktisch, laagdrempelig en kortdurend. Ik werk oplossingsgericht, dat betekent dat ik me niet focus op de problemen, maar op de mogelijkheden en kwaliteiten van je kind. Ik ga uit van 'wat er al is' en wat het kind nog bij kan leren. Daarbij ondersteun ik ouders in de manier waarop zij hun kind kunnen helpen. 

Maatwerk vind ik belangrijk, want elk kind is uniek, met zijn/haar  eigen karakter, behoeften, kwaliteiten, vaardigheden en omstandigheden.  Ik coach op verschillende manieren en stem daarbij af op jullie kind en op jullie hulpvraag. Dat kan via diverse vormen van spel, tekenen, schilderen en allerhande coachingsmaterialen zoals positieve gedachtenkaartjes, boosheidsthermometer, werkboeken, rollenspellen, bewegingsspelletjes, enz.

De coaching met het kind doe ik individueel, maar soms ook samen met de ouders. Dat bespreken we per situatie.  Bij mij is het kind maar even, maar thuis en in de omgeving oefent het kind met het nieuwe gedrag. Ouders hebben daar een belangrijke rol in. In aparte oudergesprekken ondersteun ik ouders in hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen.

 

Teken-schildertraject:

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een teken-schildertraject, van 5 keer. Het bestaat uit een intakegesprek met jou als ouder en vervolgens 5 sessies met je kind. Je kind leert verschillende technieken en materialen kennen. De fantasie wordt gestimuleerd en het zelfvertrouwen van het kind groeit. (Het gaat er dus niet om dat het kind 'beter' of 'mooier' leert tekenen). Tekeningen vertellen veel over hoe een kind zich voelt en hoe het de wereld ervaart. Samen met het kind 'wandel' ik door de tekening. De informatie die de tekening samen met het verhaal van het kind oplevert, gebruik ik bij het kiezen van de vervolgopdracht. Na afloop is er een korte terugkoppeling naar de ouders over hoe het proces is verlopen en wat is opgevallen. Hierbij geef ik tips mee n.a.v. het traject. Het kind krijgt na afloop de tekeningen mee.